Σάββατο 2 Απριλίου 2016

Blooming & Blossoming- an everyday updated post :)

Kefalonia is beautiful all year around but particularly in spring nature is at its best. I love colors and flowers, so I take a shot and post the image everytime I come across these little colorful treasures. From trees to wild flowers, everything is born again. Never ends- never boring ;)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου